• BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC
 • IVFMD
 • KHOA PHỤ SẢN
 • PK SẢN PHỤ KHOA
 • PK NHI KHOA
 • BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC

 • IVFMD

 • KHOA PHỤ SẢN

 • PK SẢN PHỤ KHOA

 • PK NHI KHOA

Thông tin

 • Kế toán trưởng

  Để đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng hoạt động trong thời gian tới, Bệnh viện…

 • Kế toán tổng hợp

  Để đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng hoạt động trong thời gian tới, Bệnh viện…

 • Nhân viên Giám sát buồng phòng

  Để đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng hoạt động trong thời gian tới, Bệnh viện…