Hoạt động bệnh viện

BV Mỹ Đức tài trợ tổ chức khóa học LEAN for hospital – Quản lý tinh gọn bệnh viện

BV Mỹ Đức tài trợ tổ chức khóa học LEAN for hospital – Quản lý tinh gọn bệnh viện
Comments Off

Khóa học LEAN for hospital – Quản lý tinh gọn bệnh viện đã diễn ra dưới sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Phạm Hoàng Lan, người có nhiều kinh nghiệm huấn luyện và điều phối các dự án LEAN tại các bệnh viện lớn ở Hoa Kỳ từ ngày…

Chi tiết