Thông tin tuyển dụng

Bác sĩ Sản Phụ khoa

Bệnh viện Mỹ Đức hiện có đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong một số lãnh vực chuyên sâu về chăm sóc sức khoẻ sinh sản. Bệnh viện đang có hơn 30 bác sĩ chuyên ngành Sản Phụ khoa làm việc thường xuyên. Bệnh viện Mỹ Đức chủ trương xây…

Chi tiết

Bác sĩ Gây mê hồi sức

Giới thiệu nhà tuyển dụng: Năm 2013, sau khi được xây dựng và tổ chức lại, Bệnh viện Mỹ Đức chính thức đi vào hoạt động với mũi nhọn chính là chăm sóc sức khỏe sinh sản. Sau hơn 3 năm hoạt động, Bệnh viện Mỹ Đức đã triển khai…

Chi tiết

Chuyên viên phôi học

Để đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng hoạt động trong thời gian tới, Bệnh viện Mỹ Đức có nhu cầu tuyển dụng thêm vị trí sau: Vị trí: Chuyên viên phôi học Số lượng: 3 Mô tả công việc: -  Làm việc trong lĩnh vực dịch vụ Hỗ…

Chi tiết

Kỹ thuật labo

Để đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng hoạt động trong thời gian tới, Bệnh viện Mỹ Đức có nhu cầu tuyển dụng thêm vị trí sau: Vị trí: Kỹ thuật labo Số lượng: 1 Mô tả công việc: -  Lắp đặt, vận hành, hướng dẫn sử dụng, bàn giao…

Chi tiết