Thông tin tuyển dụng

Hộ lý

Để đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng hoạt động trong thời gian tới, Bệnh viện Mỹ Đức có nhu cầu tuyển dụng thêm vị trí sau: Vị trí: Hộ lý Số lượng: 4 Mô tả công việc: -  Thực hiện công tác vệ sinh trong Khoa. -  Thực…

Chi tiết

Bác sĩ Sản Phụ khoa

Bệnh viện Mỹ Đức hiện có đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong một số lãnh vực chuyên sâu về chăm sóc sức khoẻ sinh sản. Bệnh viện đang có hơn 30 bác sĩ chuyên ngành Sản Phụ khoa làm việc thường xuyên. Bệnh viện Mỹ Đức chủ trương xây…

Chi tiết