Thông tin tuyển dụng

Thư ký y khoa

Thư ký y khoa
Comments Off

Để đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng hoạt động trong thời gian tới, Bệnh viện Mỹ Đức có nhu cầu tuyển dụng thêm vị trí sau: Vị trí: Thư ký y khoa Mô tả công việc:  -  Thực hiện các công tác hành chánh trong khoa. -…

Chi tiết

Lập trình viên

Lập trình viên
Comments Off

Để đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng hoạt động trong thời gian tới, Bệnh viện Mỹ Đức có nhu cầu tuyển dụng thêm vị trí sau: Vị trí: Lập trình viên Số lượng: 3 Mô tả công việc: -  Tham gia lập trình phát triển các ứng dụng phần…

Chi tiết