BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC
BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC

BS. HOÀNG LÊ TRUNG HIẾU

Đội ngũ bác sĩ
BS.
BS. HOÀNG LÊ TRUNG HIẾU
Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức - IVFMD
BS. Hoàng Lê Trung Hiếu tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM năm 2018.

BS. Hoàng Lê Trung Hiếu tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM năm 2018.

BS. Hiếu là thành viên nhóm nghiên cứu Hội chứng Buồng trứng đa nang (PCOS), bệnh viện Mỹ Đức

https://qik.com.vn/