BS. LÝ THIỆN TRUNG

Đội ngũ bác sĩ
BS.
BS. LÝ THIỆN TRUNG
Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức - IVFMD
BS. Lý Thiện Trung  tham gia hệ thống IVFMD từ năm 2018. Sau khi tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, BS. Trung được đào tạo chuyên sâu về Hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện Mỹ Đức và Hội Nội tiết Sinh sản TPHCM - HOSREM

BS. Lý Thiện Trung  tham gia hệ thống IVFMD từ năm 2018. Sau khi tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, BS. Trung được đào tạo chuyên sâu về Hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện Mỹ Đức và Hội Nội tiết Sinh sản TPHCM - HOSREM

BS. Trung là đồng tác giả của một số nghiên cứu trên tập san chuyên ngành Hỗ trợ sinh sản và Sản Phụ khoa trong và ngoài nước