BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC
BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC

BS. TRẦN THỊ THU VÂN

Đội ngũ bác sĩ
BS.
BS. TRẦN THỊ THU VÂN
Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức - IVFMD
BS. Trần Thị Thu Vân tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Khoa Y – Đại học Quốc Gia.

BS. Trần Thị Thu Vân tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Khoa Y – Đại học Quốc Gia.

BS. Vân là thành viên nhóm nghiên cứu Sinh non, nhóm nghiên cứu Hội chứng Buồng trứng đa nang (PCOS), bệnh viện Mỹ Đức

https://qik.com.vn/