BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC
BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC

BSCKI. CHÂU NGỌC MINH

Đội ngũ bác sĩ
BSCKI.
BSCKI. CHÂU NGỌC MINH
Khoa Phụ Sản - KHHGĐ, Bệnh viện Mỹ Đức
BS. Châu Ngọc Minh tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành Sản Phụ Khoa, Đại học Y Dược TPHCM.

BS. Châu Ngọc Minh tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành Sản Phụ Khoa, Đại học Y Dược TPHCM.

Với trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản phụ khoa, BS Minh Hiện đang phụ trách nhóm nghiên cứu Sinh non, bệnh viện Mỹ Đức và tham gia điều phối các hoạt động đào tạo liên tục của Đơn vị Đào tạo liên tục, bệnh viện Mỹ Đức. 

BS. Minh hiện đang phụ trách việc khám, tư vấn và điều trị tại Phòng khám Sản Phụ khoa, Bệnh viện Mỹ Đức.

https://qik.com.vn/