BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC
BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC

BSCKI HÀ NHẬT ANH

Đội ngũ bác sĩ
BSCKI
BSCKI HÀ NHẬT ANH
Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức - IVFMD

BS. Hà Nhật Anh tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành Sản Phụ Khoa, Đại Học Y Dược TPHCM, BS. Anh có thời gian tu nghiệp về lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản tại Singapore.

 

BS. Hà Nhật Anh tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành Sản Phụ Khoa, Đại Học Y Dược TPHCM, BS. Anh có thời gian tu nghiệp về lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản tại Singapore.

BS. Anh tham gia nhiều hoạt động Nghiên cứu khoa học, là tác giả và đồng tác giả của 5 công bố quốc tế trên các tập san chuyên ngành Hỗ trợ sinh sản. 

BS. Anh hiện còn là giảng viên khoá đào tạo “Lâm sàng trong Hỗ trợ sinh sản” và “Labo trong Hỗ trợ sinh sản”

https://qik.com.vn/