BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC
BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC

Đo thân nhiệt trước khi vào bệnh viện để hạn chế lan truyền virus nCoV

Chủ nhật, 02/02/2020, 11:00 GMT+7
POSTER-CORONA-03022020-outline-01-01
https://qik.com.vn/