BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC
BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC

Giá dịch vụ Bệnh viện Mỹ Đức - Tân Bình

Thứ bảy, 12/03/2022, 11:00 GMT+7

Bảng giá viện phí (cập nhật 06.04.2022): xem tại đây


Bảng giá viện phí (cập nhật 12.03.2022): xem tại đây


Bảng giá viện phí (cập nhật 28.02.2022): xem tại đây


Bảng giá viện phí (cập nhật 22.02.2022): xem tại đây


Bảng giá viện phí (cập nhật năm 2022): xem tại đây

Bảng giá thuốc (cập nhật năm 2022): xem tại đây