BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC
BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC

Khóa đào tạo “Đông lạnh – rã đông noãn/phôi bằng phương pháp thủy tinh hóa”

Thứ sáu, 10/05/2019, 14:20 GMT+7

Khoa_rY_ra_2019_1

Download mẫu Phiếu đăng ký học tại đây

Bệnh viện Mỹ Đức

https://qik.com.vn/