Khóa đào tạo “Kiến thức và kỹ năng cơ bản về hỗ trợ sinh sản trong Labo” 2020

Thứ ba, 10/03/2020, 14:23 GMT+7

BVMD_-_Dao_tao_-_Kien_thucKy_nang_co_ban_ve_HTSS_trong_Labo_Mar2020

Download mẫu đăng ký tham gia khóa học tại đây

Bệnh viện Mỹ Đức