BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC
BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC

Khóa đào tạo “Kiến thức và kỹ năng cơ bản về hỗ trợ sinh sản trong lâm sàng” khóa 2, năm 2023

Thứ ba, 06/06/2023, 10:10 GMT+7

 

1_-_Lam_sang_1

2_-_Lam_sang_1

2.2_-_Lam_sang

2.3_-_Lam_sang

https://qik.com.vn/