Khóa đào tạo “Tiêm tinh trùng vào bào tương noãn” 2020

Thứ ba, 10/03/2020, 14:15 GMT+7

BVMD_-_Dao_tao_-_Tiem_tim_trung_vao_bao_tuong_noan_Mar2020

Download mẫu đăng ký tham gia khóa học tại đây

Bệnh viện Mỹ Đức