Tuyển dụng

Tuyển dụng Lập trình viên phần mềm
06/02/2020
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Lập trình viên phần mềm.
Tuyển dụng Lập trình viên .net
06/02/2020
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Lập trình viên .net (Senior.et Developer)
Tuyển dụng Nhân viên Kiểm soát nhiễm khuẩn
06/02/2020
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, Bệnh viện Mỹ Đức tuyển dụng vị trí Nhân viên Kiểm soát nhiễm khuẩn
Tuyển dụng Kỹ thuật viên X-Quang
06/02/2020
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, Bệnh viện Mỹ Đức tuyển dụng vị trí Kỹ thuật viên X-Quang 
Tuyển dụng Thư ký y khoa
06/02/2020
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, Bệnh viện Mỹ Đức có nhu cầu tuyển dụng vị trí Thư ký y khoa
Tuyển dụng Nhân viên Kế hoạch Tổng hợp - Quản lý chất lượng
06/02/2020
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế hoạch Tổng hợp - Quản lý chất lượng.
Tuyển dụng Nhân viên Marketing
06/02/2020
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, Bệnh viện Mỹ Đức tuyển dụng vị trí Nhân viên Marketing.
Tuyển dụng Bác sĩ Phòng Quản lý chất lượng - Kế hoạch Tổng hợp
06/02/2020
Để đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng hoạt động trong thời gian tới, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Bác sĩ phòng Quản lý chất lượng - Kế hoạch Tổng hợp.
Tuyển dụng Nhân viên Tiếp đón
06/02/2020
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, Bệnh viện Mỹ Đức có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên Tiếp đón
Tuyển dụng Nhân viên Kế toán bán hàng
06/02/2020
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, Bệnh viện Mỹ Đức tuyển dụng vị trí Kế toán bán hàng
Tuyển dụng Kỹ thuật viên Labo
06/02/2020
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Kỹ thuật viên Labo
Điều dưỡng - Nữ hộ sinh
06/02/2020
Để đáp ứng yêu cầu mở rộng và phát triển trong thời gian tới, BV Mỹ Đức có nhu cầu tuyển dụng thêm vị trí Điều dưỡng - Nữ hộ sinh
Tuyển dụng Chuyên viên Phôi học
20/11/2019
Để đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng hoạt động trong thời gian tới, Bệnh viện Mỹ Đức có nhu cầu tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phôi học
Tuyển dụng Bác sĩ Sản Phụ khoa
19/10/2019
Để đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng hoạt động trong thời gian tới, Bệnh viện Mỹ Đức có nhu cầu tuyển dụng thêm vị trí bác sĩ để làm việc và đào tạo theo chuyên ngành Sản Phụ khoa.
Tuyển dụng Bác sĩ Siêu âm Sản Phụ khoa
03/10/2019
Để đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng hoạt động trong thời gian tới, Bệnh viện Mỹ Đức có nhu cầu tuyển dụng Bác sĩ Siêu âm Sản Phụ khoa.