BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC
BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC

Webinar "Các phác đồ của kỹ thuật CAPA-IVM"

Thứ tư, 23/06/2021, 19:23 GMT+7

ThY_ngY-IVM-TiYng_ViYt-01_1

ThY_ngY-IVM-TiYng_ViYt-02_1

ThY_ngY-IVM-TiYng_ViYt-03_1

ThY_ngY-IVM-TiYng_ViYt-04_1

ThY_ngY-IVM-TiYng_ViYt-05_1

Quý đồng nghiệp đăng ký tham dự webinar tại ĐÂY