BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC
BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC

Webinar "Công nghệ và kỹ thuật đương đại trong hỗ trợ sinh sản"

Thứ sáu, 24/09/2021, 18:44 GMT+7

ThY_ngY-CN_va_KY_thuYt_YYYng_YYi_trong_HTSS-final-01

ThY_ngY-CN_va_KY_thuYt_YYYng_YYi_trong_HTSS-final-02

ThY_ngY-CN_va_KY_thuYt_YYYng_YYi_trong_HTSS-final-03_1

ThY_ngY-CN_va_KY_thuYt_YYYng_YYi_trong_HTSS-final-04_1

ThY_ngY-CN_va_KY_thuYt_YYYng_YYi_trong_HTSS-final-05

ThY_ngY-CN_va_KY_thuYt_YYYng_YYi_trong_HTSS-final-06

Quý đồng nghiệp đăng ký tham dự webinar tại ĐÂY

Bệnh viện Mỹ Đức

https://qik.com.vn/