BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC
BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC

Webinar "SARS-CoV-2 và chức năng sinh sản"

Thứ năm, 21/10/2021, 20:08 GMT+7

Webinar0711-Gioi_thieu-01

Webinar0711-Gioi_thieu-02

Webinar0711-Gioi_thieu-03

Webinar0711-Gioi_thieu-04_1

Webinar0711-Gioi_thieu-05

Quý Đồng nghiệp vui lòng đăng ký tham dự webinar tại ĐÂY

https://qik.com.vn/