BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC
BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC

BS. CKI. LÊ TIỂU MY

Đội ngũ bác sĩ
BS.
BS. CKI. LÊ TIỂU MY
Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ Lê Tiểu My tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược Cần Thơ vào năm 2007 và hoàn thành Khóa Chuyên khoa về Hỗ trợ sinh sản tại CRESH, Đại học Quốc gia Singapore.

 

Bác sĩ Lê Tiểu My tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược Cần Thơ vào năm 2007 và hoàn thành Khóa Chuyên khoa về Hỗ trợ sinh sản tại CRESH, Đại học Quốc gia Singapore.

 

Bác sĩ Lê Tiểu My đã cộng tác với rất nhiều Đơn vị Hỗ trợ sinh sản trong cả nước. Ngoài ra, bác sĩ Lê Tiểu My còn là đồng tác giả một số đầu sách về hiếm muộn và sản phụ khoa dành cho bệnh nhân. 

https://qik.com.vn/