Tuyển dụng

Tuyển dụng Kế toán viện phí
16/11/2023
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán
Tuyển dụng Chuyên viên phôi học
10/08/2023
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Chuyên viên phôi học.
Tuyển dụng Nữ hộ sinh
07/08/2023
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, Bệnh viện Mỹ Đức tuyển dụng vị trí Nữ hộ sinh.
Tuyển dụng Bác sĩ Siêu âm Sản Phụ khoa
27/07/2023
Năm 2013, sau khi được xây dựng và tổ chức lại, Bệnh viện Mỹ Đức chính thức đi vào hoạt động với mũi nhọn chính là chăm sóc sức khỏe sinh sản. Gần 10 năm hoạt động, Bệnh viện Mỹ Đức đã triển khai thành công các hoạt động chăm sóc sức khoẻ sinh sản và từng bước xây dựng uy tín về chuyên môn trong ngành Sản Phụ khoa TPHCM và cả nước, đồng thời theo kịp sự tiến bộ của ...
Tuyển dụng Thủ kho
16/06/2023
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Thủ kho
Tuyển dụng Kế toán thanh toán
16/06/2023
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Kế toán thanh toán
Tuyển dụng Bác sĩ Siêu âm
21/04/2023
Năm 2013, sau khi được xây dựng và tổ chức lại, Bệnh viện Mỹ Đức chính thức đi vào hoạt động với mũi nhọn chính là chăm sóc sức khỏe sinh sản. Gần 10 năm hoạt động, Bệnh viện Mỹ Đức đã triển khai thành công các hoạt động chăm sóc sức khoẻ sinh sản và từng bước xây dựng uy tín về chuyên môn trong ngành Sản Phụ khoa TPHCM và cả nước, đồng thời theo kịp sự tiến bộ của ...
Tuyển dụng Bác sĩ Sản Phụ khoa
21/04/2023
Năm 2013, sau khi được xây dựng và tổ chức lại, Bệnh viện Mỹ Đức chính thức đi vào hoạt động với mũi nhọn chính là chăm sóc sức khỏe sinh sản. Gần 10 năm hoạt động, Bệnh viện Mỹ Đức đã triển khai thành công các hoạt động chăm sóc sức khoẻ sinh sản và từng bước xây dựng uy tín về chuyên môn trong ngành Sản Phụ khoa TPHCM và cả nước, đồng thời theo kịp sự tiến bộ của ...
Tuyển dụng Chuyên viên Marketing IVFMD BU
22/02/2023
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Chuyên viên Marketing IVFMD BU
Tuyển dụng Bác sĩ chuyên ngành IVF
21/02/2023
Nhóm IVFMD thuộc hệ thống Bệnh viện Mỹ Đức là nhóm dẫn đầu trong khu vực ASEAN về chuyên môn, nghiên cứu khoa học và đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. IVFMD đang vận hành nhiều trung tâm IVF ở Việt Nam và đang nhận đào tạo, chuyển giao công nghệ, tư vấn chuyên môn cho nhiều trung tâm IVF trong và ngoài nước. IVFMD cũng đi đầu khu vực về quản trị chất ...
Tuyển dụng Nhân viên Tổng đài Chăm sóc khách hàng
24/03/2023
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên Tổng đài Chăm sóc khách hàng
Tuyển dụng Kỹ sư Kỹ thuật Y sinh
08/11/2022
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Kỹ sư Kỹ thuật Y sinh
https://qik.com.vn/