Tuyển dụng

Tuyển dụng Nhân viên Kế toán
21/11/2022
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán
Tuyển dụng Nhân viên Nhà thuốc
17/11/2022
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên Nhà thuốc
Tuyển dụng Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh
28/10/2022
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh.
Tuyển dụng Lập trình viên
15/10/2022
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Lập trình viên.
Tuyển dụng Nhân viên Kiểm soát nhiễm khuẩn
06/09/2022
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên Kiểm soát nhiễm khuẩn.
Tuyển dụng Nhân viên Tiếp đón
10/08/2022
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên Tiếp đón.
Tuyển dụng Nhân viên Kế toán bán hàng
01/08/2022
Năm 2013, sau khi được xây dựng và tổ chức lại, Bệnh viện Mỹ Đức chính thức đi vào hoạt động với mũi nhọn chính là chăm sóc sức khỏe sinh sản. Gần 10 năm hoạt động, Bệnh viện Mỹ Đức đã triển khai thành công các hoạt động chăm sóc sức khoẻ sinh sản và xây dựng uy tín về chuyên môn trong ngành Sản Phụ khoa TP Hồ Chí Minh và cả nước, đồng thời theo kịp sự tiến bộ của khu ...
Tuyển dụng Nhân viên Kế hoạch tổng hợp
30/07/2022
Năm 2013, sau khi được xây dựng và tổ chức lại, Bệnh viện Mỹ Đức chính thức đi vào hoạt động với mũi nhọn chính là chăm sóc sức khỏe sinh sản. Gần 10 năm hoạt động, Bệnh viện Mỹ Đức đã triển khai thành công các hoạt động chăm sóc sức khoẻ sinh sản và xây dựng uy tín về chuyên môn trong ngành Sản Phụ khoa TP HCM và cả nước, đồng thời theo kịp sự tiến bộ của khu vực và thế ...
Tuyển dụng Bác sĩ Sản Phụ khoa
27/07/2022
Năm 2013, sau khi được xây dựng và tổ chức lại, Bệnh viện Mỹ Đức chính thức đi vào hoạt động với mũi nhọn chính là chăm sóc sức khỏe sinh sản. Gần 10 năm hoạt động, Bệnh viện Mỹ Đức đã triển khai thành công các hoạt động chăm sóc sức khoẻ sinh sản và từng bước xây dựng uy tín về chuyên môn trong ngành Sản Phụ khoa TPHCM và cả nước, đồng thời theo kịp sự tiến bộ của ...
Tuyển dụng Chuyên viên phôi học
22/09/2022
Năm 2013, sau khi được xây dựng và tổ chức lại, Bệnh viện Mỹ Đức chính thức đi vào hoạt động với mũi nhọn chính là chăm sóc sức khỏe sinh sản. Gần 10 năm hoạt động, Bệnh viện Mỹ Đức đã triển khai thành công các hoạt động chăm sóc sức khoẻ sinh sản và từng bước xây dựng uy tín về chuyên môn trong ngành Sản Phụ khoa TPHCM và cả nước, đồng thời theo kịp sự tiến bộ của ...
Tuyển dụng Kỹ sư Kỹ thuật Y sinh
08/11/2022
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Kỹ sư Kỹ thuật Y sinh
https://qik.com.vn/