Tuyển dụng

Tuyển dụng Nữ hộ sinh
03/05/2022
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, Bệnh viện Mỹ Đức tuyển dụng vị trí Nữ hộ sinh.
Tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc khách hàng
03/05/2022
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên Chăm sóc khách hàng.
Tuyển dụng Chuyên viên truyền thông và chăm sóc nội bộ
22/03/2022
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Chuyên viên truyền thông và chăm sóc nội bộ
Tuyển dụng Nhân viên Chăm sóc khách hàng - Customer Care
16/03/2022
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, Bệnh viện Mỹ Đức tuyển dụng vị trí Nhân viên Chăm sóc khách hàng - Customer Care.
Tuyển dụng Chuyên viên Marketing - Communication
16/02/2022
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Chuyên viên Marketing - Communication
Tuyển dụng Thư ký y khoa
16/02/2022
Năm 2013, sau khi được xây dựng và tổ chức lại, Bệnh viện Mỹ Đức chính thức đi vào hoạt động với mũi nhọn chính là chăm sóc sức khỏe sinh sản. Gần 10 năm hoạt động, Bệnh viện Mỹ Đức đã triển khai thành công các hoạt động chăm sóc sức khoẻ sinh sản và từng bước xây dựng uy tín về chuyên môn trong ngành Sản Phụ khoa TPHCM và cả nước, đồng thời theo kịp sự tiến bộ của ...
Tuyển dụng Chuyên viên phôi học
16/02/2022
Năm 2013, sau khi được xây dựng và tổ chức lại, Bệnh viện Mỹ Đức chính thức đi vào hoạt động với mũi nhọn chính là chăm sóc sức khỏe sinh sản. Gần 10 năm hoạt động, Bệnh viện Mỹ Đức đã triển khai thành công các hoạt động chăm sóc sức khoẻ sinh sản và từng bước xây dựng uy tín về chuyên môn trong ngành Sản Phụ khoa TPHCM và cả nước, đồng thời theo kịp sự tiến bộ của ...
Tuyển dụng Nữ hộ sinh
16/02/2022
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, Bệnh viện Mỹ Đức tuyển dụng vị trí Nữ hộ sinh.
Điều dưỡng - Nữ hộ sinh
06/02/2020
Để đáp ứng yêu cầu mở rộng và phát triển trong thời gian tới, BV Mỹ Đức có nhu cầu tuyển dụng thêm vị trí Điều dưỡng - Nữ hộ sinh
Thư ký y khoa
07/07/2018
Để đáp ứng yêu cầu mở rộng và phát triển trong thời gian tới, BV Mỹ Đức có nhu cầu tuyển dụng thêm vị trí Thư ký y khoa