Tuyển dụng

Tuyển dụng Nhân viên Đào tạo
18/05/2024
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên Đào tạo
Tuyển dụng Nhân viên Tiếp đón
18/05/2024
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên Tiếp đón
Tuyển dụng Trợ lý Nghiên cứu khoa học
16/05/2024
Năm 2013, sau khi được xây dựng và tổ chức lại, Bệnh viện Mỹ Đức chính thức đi vào hoạt động với mũi nhọn chính là chăm sóc sức khỏe sinh sản. Hơn 10 năm hoạt động, Bệnh viện Mỹ Đức đã triển khai thành công các hoạt động chăm sóc sức khoẻ sinh sản và từng bước xây dựng uy tín về chuyên môn trong ngành Sản Phụ khoa TPHCM và cả nước, đồng thời theo kịp sự tiến bộ ...
Tuyển dụng bác sĩ chuyên ngành Nhi Khoa
18/05/2024
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Bác sĩ Chuyên ngành Nhi khoa 
Tuyển dụng Lập trình viên
16/05/2024
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Lập trình viên.
Tuyển dụng Nhân viên Kế toán bán hàng
16/05/2024
Năm 2013, sau khi được xây dựng và tổ chức lại, Bệnh viện Mỹ Đức chính thức đi vào hoạt động với mũi nhọn chính là chăm sóc sức khỏe sinh sản. Hơn 10 năm hoạt động, Bệnh viện Mỹ Đức đã triển khai thành công các hoạt động chăm sóc sức khoẻ sinh sản và xây dựng uy tín về chuyên môn trong ngành Sản Phụ khoa TP Hồ Chí Minh và cả nước, đồng thời theo kịp sự tiến bộ của khu vực ...
Tuyển dụng nhân viên Tiếp Thị Truyền Thông
09/05/2024
Năm 2013, sau khi được xây dựng và tổ chức lại, Bệnh viện Mỹ Đức chính thức đi vào hoạt động với mũi nhọn chính là chăm sóc sức khỏe sinh sản. Hơn 10 năm hoạt động, Bệnh viện Mỹ Đức đã triển khai thành công các hoạt động chăm sóc sức khoẻ sinh sản và từng bước xây dựng uy tín về chuyên môn trong ngành Sản Phụ khoa TPHCM và cả nước, đồng thời theo kịp sự tiến bộ ...
Tuyển dụng Thư ký y khoa
17/04/2024
Năm 2013, sau khi được xây dựng và tổ chức lại, Bệnh viện Mỹ Đức chính thức đi vào hoạt động với mũi nhọn chính là chăm sóc sức khỏe sinh sản. Hơn 10 năm hoạt động, Bệnh viện Mỹ Đức đã triển khai thành công các hoạt động chăm sóc sức khoẻ sinh sản và từng bước xây dựng uy tín về chuyên môn trong ngành Sản Phụ khoa TPHCM và cả nước, đồng thời theo kịp sự tiến bộ ...
Tuyển dụng Nữ hộ sinh
26/03/2024
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, Bệnh viện Mỹ Đức tuyển dụng vị trí Nữ hộ sinh.
Tuyển dụng Nhân viên Mua hàng
12/03/2024
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên Mua hàng.
Tuyển dụng Nhân viên Bảo trì thiết bị y tế
29/02/2024
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên Bảo trì trang thiết bị y tế
Tuyển dụng Kế toán viện phí
21/03/2024
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Kế toán viện phí
Tuyển dụng Kế toán thanh toán
29/03/2024
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Kế toán thanh toán
Tuyển dụng Bác sĩ chuyên ngành IVF
01/03/2024
Nhóm IVFMD thuộc hệ thống Bệnh viện Mỹ Đức là nhóm dẫn đầu trong khu vực ASEAN về chuyên môn, nghiên cứu khoa học và đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. IVFMD đang vận hành nhiều trung tâm IVF ở Việt Nam và đang nhận đào tạo, chuyển giao công nghệ, tư vấn chuyên môn cho nhiều trung tâm IVF trong và ngoài nước. IVFMD cũng đi đầu khu vực về quản trị chất ...
Tuyển dụng Nhân viên Tổng đài Chăm sóc khách hàng
01/03/2024
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên Tổng đài Chăm sóc khách hàng
https://qik.com.vn/