Giá dịch vụ

Giá dịch vụ Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận
01/07/2019
Thông tin về Bảng giá dịch vụ và Bảng giá thuốc tại bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận
Giá dịch vụ Bệnh viện Mỹ Đức - Tân Bình
01/07/2019
Thông tin về Bảng giá dịch vụ và Bảng giá thuốc tại bệnh viện Mỹ Đức - Tân Bình