Giá dịch vụ

Giá dịch vụ Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận
19/08/2021
Thông tin về Bảng giá dịch vụ và Bảng giá thuốc tại bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận
Giá dịch vụ Bệnh viện Mỹ Đức - Tân Bình
17/10/2021
Thông tin về Bảng giá dịch vụ và Bảng giá thuốc tại bệnh viện Mỹ Đức - Tân Bình