BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC
BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC

BSCKII. HOÀNG THỊ MỸ Ý

Đội ngũ bác sĩ
BSCKII.
BSCKII. HOÀNG THỊ MỸ Ý
Cố vấn cấp cao, Bệnh viện Mỹ Đức
Với nhiều năm kinh nghiệm khám chữa và chuyên môn điều trị cao, BS. Mỹ Ý có nhiều kinh nghiệm xử lý các ca khó đối với những sản phụ mắc các bệnh lý như tiểu đường thai kỳ, nhau tiền đạo, thai nhi bị bẩm sinh…

Với nhiều năm kinh nghiệm khám chữa và chuyên môn điều trị cao, BS. Mỹ Ý có nhiều kinh nghiệm xử lý các ca khó đối với những sản phụ mắc các bệnh lý như tiểu đường thai kỳ, nhau tiền đạo, thai nhi bị bẩm sinh…

BS. Mỹ Ý thường xuyên tham gia các hội thảo về sức khỏe sinh sản trong nước để cập nhật kiến thức và các vấn đề của chuyên ngành.

Với nhiều năm kinh nghiệm khám chữa và chuyên môn điều trị cao, BS. Mỹ Ý có nhiều kinh nghiệm xử lý các ca khó đối với những sản phụ mắc các bệnh lý như tiểu đường thai kỳ, nhau tiền đạo, thai nhi bị bẩm sinh…

BS. Mỹ Ý thường xuyên tham gia các hội thảo về sức khỏe sinh sản trong nước để cập nhật kiến thức và các vấn đề của chuyên ngành.

https://qik.com.vn/