BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC
BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC

PGS. TS. BS. LÊ HỒNG CẨM

Đội ngũ bác sĩ
PGS.
PGS. TS. BS. LÊ HỒNG CẨM
Cố vấn cấp cao - Bệnh viện Mỹ Đức
PGS. TS. BS. Lê Hồng Cẩm là Phó Giáo sư chuyên ngành Sản Phụ khoa, nguyên Trưởng Bộ môn Phụ Sản Đại học Y Dược TPHCM.

PGS. TS. BS. Lê Hồng Cẩm là Phó Giáo sư chuyên ngành Sản Phụ khoa, nguyên Trưởng Bộ môn Phụ Sản Đại học Y Dược TPHCM.

BS. Hồng Cẩm có kinh nghiệm hơn 30 năm trong ngành Sản Phụ khoa.

BS. Hồng Cẩm hiện là cố vấn cao cấp về chuyên môn, phụ trách đào tạo, tại Bệnh viện Mỹ Đức.

https://qik.com.vn/