BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC
BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC

Quản trị chất lượng tại Bệnh viện Mỹ Đức

Thứ tư, 17/01/2024, 10:10 GMT+7

Không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân luôn là mục tiêu hàng đầu mà ngành y tế luôn hướng tới. Mục đích cuối cùng của nâng cao chất lượng dịch vụ y tế là đảm bảo đáp ứng được các nhu cầu và làm hài lòng người bệnh, tạo ra một môi trường y tế an toàn và hiệu quả.

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TẠI BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC

Tháng 7/2018, Hội đồng Quản trị chất lượng đã chính thức được hoàn thiện với 06 Tổ: An toàn người bệnh, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Quản lý chất lượng, Xây dựng phác đồ điều trị, Khảo sát hài lòng người bệnh, Công nghệ thông tin.

  • Định hướng hoạt động:
  • An toàn người bệnh: chương trình An toàn người bệnh được triển khai đến tất cả các khoa/phòng với 06 tiêu chí: Nhận dạng đúng người bệnh, An toàn trong phẫu thuật, An toàn trong dùng thuốc, Phòng chống té ngã, Cải thiện trao đổi thông tin giao tiếp và Giảm nguy cơ nhiễm khuẩn. Sau mỗi quý, các tiêu chí này được các khoa phòng đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất hướng cải thiện phù hợp.
  • Hoạt động chuyên môn: an toàn và hiệu quả điều trị là điều mà BV Mỹ Đức luôn đặt quan tâm hàng đầu. BV Mỹ Đức luôn không ngừng nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện phác đồ để mang đến cho người bệnh kết quả điều trị tốt nhất.
  • Phát triển nguồn nhân sự: nhân sự là nguồn lực lớn nhất quyết định chất lượng. Hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học cùng với tập huấn kỹ năng mềm được Bệnh viện đầu tư để phát triển và hoàn thiện đội ngũ nhân viên.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Bộ Y tế đã xây dựng Bộ tiêu chí nâng cao chất lượng bệnh viện bao gồm 83 tiêu chí, được chia thành 5 nhóm: (A) Hướng đến người bệnh, (B) Phát triển nguồn nhân lực bệnh viện, (C) Hoạt động chuyên môn, (D) Hoạt động cải tiến chất lượng, (E) Tiêu chí đặc thù, chuyên khoa.

Với bộ tiêu chí này, sau khi tự kiểm tra vào tháng 12/2023, bệnh viện Mỹ Đức đạt điểm trung bình là 4.24 (trên thang điểm 5). Trong tương lai, bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư và tập trung phát triển về nguồn nhân lực, phát triển chuyên môn cũng như các hoạt động cải tiến chất lượng.

Bệnh viện Mỹ Đức

https://qik.com.vn/