BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC
BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC

Webinar "Cập nhật điều trị hiếm muộn cho phụ nữ có hội chứng buồng trứng đa nang"

Thứ ba, 25/05/2021, 13:43 GMT+7

ThY_ngY-__YiYu_trY_hiYm_muYn_HCBTYN-01

ThY_ngY-__YiYu_trY_hiYm_muYn_HCBTYN-02_2

ThY_ngY-__YiYu_trY_hiYm_muYn_HCBTYN-03_3

ThY_ngY-__YiYu_trY_hiYm_muYn_HCBTYN-04

ThY_ngY-__YiYu_trY_hiYm_muYn_HCBTYN-05_1

Quý đồng nghiệp vui lòng đăng ký tại ĐÂY

https://qik.com.vn/