BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC
BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC

Webinar "Cập nhật xét nghiệm và xử lý tinh dịch người - theo hướng dẫn của WHO 2021"

Thứ sáu, 20/08/2021, 19:13 GMT+7

ThY_ngY-XN_sperm-01

ThY_ngY-XN_sperm-02

ThY_ngY-XN_sperm-03

ThY_ngY-XN_sperm-04

ThY_ngY-XN_sperm-05

Quý đồng nghiệp đăng ký tham dự webinar tại ĐÂY

Bệnh viện Mỹ Đức

https://qik.com.vn/