BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC
BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC

Webinar "Giảm cân cho phụ nữ hội chứng buồng trứng đa nang”

Thứ hai, 30/11/2020, 19:47 GMT+7

ThY_ngY-_GiYm_can_cho_phY_nY_HCBTYN-01ThY_ngY-_GiYm_can_cho_phY_nY_HCBTYN-02

ThY_ngY-_GiYm_can_cho_phY_nY_HCBTYN-03ThY_ngY-_GiYm_can_cho_phY_nY_HCBTYN-04

Quý đồng nghiệp vui lòng đăng ký tại ĐÂY

 

https://qik.com.vn/