Tuyển dụng

Tuyển dụng Nhân viên Frontline tại các trung tâm HTSS
17/04/2019
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên Frontline tại các trung tâm HTSS
Tuyển dụng Nhân viên Quản lý quan hệ khách hàng
17/04/2019
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên Quản lý Quan hệ khách hàng
Tuyển dụng Bác sĩ Phòng Kế hoạch Tổng hợp
17/04/2019
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Bác sĩ phòng Kế hoạch Tổng hợp
Tuyển dụng Lập trình viên phần mềm
17/04/2019
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Lập trình viên phần mềm.
Tuyển dụng Lập trình viên IOS/ Android
10/04/2019
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Lập trình viên IOS/ Android
Tuyển dụng Lập trình viên .net
10/04/2019
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Lập trình viên .net
Tuyển dụng Thư ký y khoa
10/04/2019
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Thư ký y khoa
Tuyển dụng Nhân viên Tiếp đón
10/04/2019
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên Tiếp đón
Tuyển dụng Kỹ thuật viên Labo
10/04/2019
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Kỹ thuật viên Labo
Tuyển dụng Nữ hộ sinh
10/04/2019
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nữ hộ sinh
Tuyển dụng Chuyên viên Phôi học
10/04/2019
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phôi học
Tuyển dụng Bác sĩ Siêu âm Sản Phụ khoa
12/02/2019
Để đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng hoạt động trong thời gian tới, Bệnh viện Mỹ Đức có nhu cầu tuyển dụng Bác sĩ siêu âm Siêu âm Sản Phụ khoa.
Tuyển dụng Bác sĩ Phòng Quản lý chất lượng - Kế hoạch Tổng hợp
12/02/2019
Để đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng hoạt động trong thời gian tới, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Bác sĩ phòng Quản lý chất lượng - Kế hoạch Tổng hợp.
Tuyển dụng Chuyên viên Chăm sóc khách hàng
25/12/2018
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Chuyên viên Chăm sóc khách hàng.
Tuyển dụng Thư ký y khoa
25/12/2018
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí Thư ký Y khoa.