Đào tạo liên tục

Khóa đào tạo “Kiến thức và kỹ năng cơ bản về hỗ trợ sinh sản trong lâm sàng” khóa 1, năm 2024
11/07/2024
Bệnh viện Mỹ Đức thông báo tổ chức khóa đào tạo “Kiến thức và kỹ năng cơ bản về hỗ trợ sinh sản trong lâm sàng” khóa 1, năm 2024, nhằm đào tạo những kiến thức và kỹ năng cơ bản về hỗ trợ sinh sản trong lâm sàng cho đối tượng bác sĩ.
Khóa đào tạo “Kiến thức và kỹ năng cơ bản về hỗ trợ sinh sản trong Labo” năm 2024
11/07/2024
Bệnh viện Mỹ Đức thông báo tổ chức khóa đào tạo “Kiến thức và kỹ năng cơ bản về hỗ trợ sinh sản trong Labo” năm 2024, nhằm đào tạo những kiến thức và kỹ năng cơ bản về hỗ trợ sinh sản trong lâm sàng cho đối tượng bác sĩ.
Khóa đào tạo “Kiến thức và kỹ năng cơ bản về hỗ trợ sinh sản trong Labo” năm 2023
06/06/2023
Bệnh viện Mỹ Đức thông báo tổ chức khóa đào tạo “Kiến thức và kỹ năng cơ bản về hỗ trợ sinh sản trong Labo” năm 2023, nhằm đào tạo những kiến thức và kỹ năng cơ bản về hỗ trợ sinh sản trong lâm sàng cho đối tượng bác sĩ.
Khóa đào tạo “Kiến thức và kỹ năng cơ bản về hỗ trợ sinh sản trong lâm sàng” khóa 2, năm 2023
06/06/2023
Bệnh viện Mỹ Đức thông báo tổ chức khóa đào tạo “Kiến thức và kỹ năng cơ bản về hỗ trợ sinh sản trong lâm sàng” khóa 2, năm 2023, nhằm đào tạo những kiến thức và kỹ năng cơ bản về hỗ trợ sinh sản trong lâm sàng cho đối tượng bác sĩ.
Thông báo kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo liên tục năm 2023
28/01/2023
Bệnh viện Mỹ Đức thông báo về việc tổ chức các lớp đào tạo liên tục về lĩnh vực hỗ trợ sinh sản trong năm 2023
Khóa đào tạo "Kiến thức và kỹ năng cơ bản về hỗ trợ sinh sản trong lâm sàng" năm 2023
24/02/2023
Bệnh viện Mỹ Đức thông báo tổ chức khóa đào tạo “Kiến thức và kỹ năng cơ bản về hỗ trợ sinh sản trong lâm sàng” năm 2023, nhằm đào tạo những kiến thức và kỹ năng cơ bản về hỗ trợ sinh sản trong lâm sàng cho đối tượng bác sĩ.
Khóa đào tạo “Kiến thức và kỹ năng cơ bản về hỗ trợ sinh sản trong lâm sàng” khóa 2, năm 2022
06/09/2022
Bệnh viện Mỹ Đức thông báo tổ chức khóa đào tạo “Kiến thức và kỹ năng cơ bản về hỗ trợ sinh sản trong lâm sàng” khóa 2, năm 2022, nhằm đào tạo những kiến thức và kỹ năng cơ bản về hỗ trợ sinh sản trong lâm sàng cho đối tượng bác sĩ.
Khóa đào tạo “Quản trị chất lượng cơ bản cho Đơn vị Hỗ trợ sinh sản” năm 2022
19/08/2022
Nhằm mục đích cập nhật các kiến thức, kỹ năng về Quản trị chất lượng (QTCL) trong Đơn vị Hỗ trợ sinh sản (HTSS) cho đối tượng cán bộ quản lý, chuyên viên quản trị chất lượng,  chuyên viên phôi học và nữ hộ sinh. Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức thông báo tổ chức khóa đào tạo “Quản trị chất lượng cơ bản cho Đơn vị Hỗ trợ sinh sản” năm 2022
Khóa đào tạo “Kiến thức và kỹ năng cơ bản về hỗ trợ sinh sản trong Labo” năm 2022
08/06/2022
Nhằm đào tạo những kiến thức và kỹ năng cơ bản về hỗ trợ sinh sản trong Labo cho đối tượng bác sĩ và chuyên viên phôi học. Bệnh viện Mỹ Đức thông báo tổ chức khóa đào tạo “Kiến thức và kỹ năng cơ bản về hỗ trợ sinh sản trong Labo” năm 2022  
Webinar "Công nghệ và kỹ thuật đương đại trong hỗ trợ sinh sản"
24/09/2021
Đơn vị đào tạo y khoa liên tục Bệnh viện Mỹ Đức phối hợp với Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TPHCM (HOSREM) tổ chức hội thảo trực tuyến “CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI TRONG HỖ TRỢ SINH SẢN” vào Chủ Nhật, ngày 10.10.2021
Webinar "Cập nhật xét nghiệm và xử lý tinh dịch người - theo hướng dẫn của WHO 2021"
20/08/2021
Đơn vị đào tạo y khoa liên tục Bệnh viện Mỹ Đức phối hợp với Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TPHCM (HOSREM) tổ chức hội thảo trực tuyến “CẬP NHẬT XÉT NGHIỆM VÀ XỬ LÝ TINH DỊCH NGƯỜI - THEO HƯỚNG DẪN CỦA WHO 2021” vào Chủ Nhật, ngày 05.09.2021
Webinar "Cập nhật điều trị hiếm muộn cho phụ nữ có hội chứng buồng trứng đa nang"
25/05/2021
Đơn vị đào tạo y khoa liên tục Bệnh viện Mỹ Đức phối hợp với Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TPHCM (HOSREM) tổ chức hội thảo trực tuyến “Cập nhật điều trị hiếm muộn cho phụ nữ có hội chứng buồng trứng đa nang” vào Chủ Nhật, ngày 13.06.2021 trên nền tảng webcast WebEx Event (Cisco).
Thông báo Kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo liên tục năm 2020
22/01/2020
Nhằm mục đích cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng thực hành của đội ngũ bác sĩ, chuyên viên phôi học trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức xin trân trọng thông báo về việc tổ chức các lớp đào tạo liên tục về lĩnh vực hỗ trợ sinh sản trong năm 2020
https://qik.com.vn/